joomla templates

A+ R A-

Formalno?ci pogrzebowe

    W tym celu nale?y dostarczy? do nas:


- kart? zgonu wystawion? przez lekarza,
- dowd osobisty osoby zmar?ej,
- dowd osobisty osoby zlecaj?cej za?atwienie formalno?ci,
- legitymacja emeryta/rencisty lub ostatni odcinek emerytury/renty (je?eli dotyczy).

  Formalno?ci u klienta
Swoje us?ugi ?wiadczymy rwnie? u Pa?stwa w domu. Przedstawiciel naszego Zak?adu Pogrzebowego s?u?y pomoc? i uzgadnia z Pa?stwem przebieg uroczysto?ci pogrzebowej.

feniks-pogrzeby.pl - zakład pogrzebowy. Kompleksowe usługi pogrzebowe. M. in. pochówki, kremacje, krajowy i międzynarodowy transport zwłok - Sosnowiec
Premium Joomla Templates
Joomla Free Templates
Free Joomla Templates
Premium Joomla Templates
Joomla Templates