Dokumenty

Dokumenty

Decydując się na skorzystanie z usług naszego zakładu, należy pamiętać o zebraniu następującej dokumentacji:

  • karta zgonu,
  • dowód osobisty osoby zmarłej,
  • dowód osobisty osoby zlecającej wykonanie pochówku,
  • legitymacja emeryta, rencisty lub ostatni odcinek emerytury lub renty.