joomla templates

A+ R A-

Mi?dzynarodowy transport zw?ok

Trzeba przyzna?, ?e mi?dzynarodowy transport zw?ok nale?y do najtrudniejszych zada?, jakie stawiaj? przed zak?adem pogrzebowym klienci. Jednak dzi?ki odpowiednio wykwalifikowanym pracownikom i w?a?ciwym pojazdom wykorzystywanym do mi?dzynarodowego transport zw?ok , nie stanowi to ?adnego problemu.

Przewz zw?ok do Polski jest us?ug? pogrzebow? ca?odobow?.

Mi?dzynarodowy transport zw?ok Sosnowiec odbywa si? z zastosowaniem trumien specjalnie do tego celu stworzonych. Spe?niaj? wszelkie rygorystyczne wymogi s?u?b celnych tak w kraju jak i za granic?.

Aby mi?dzynarodowy transport zw?ok by? mo?liwy, konieczne jest posiadanie odpowiednich zezwole? z polskich jak i zagranicznych urz?dw.

feniks-pogrzeby.pl - zakład pogrzebowy. Kompleksowe usługi pogrzebowe. M. in. pochówki, kremacje, krajowy i międzynarodowy transport zwłok - Sosnowiec
Premium Joomla Templates
Joomla Free Templates
Free Joomla Templates
Premium Joomla Templates
Joomla Templates